Regressie therapie

Regressie- en Reincarnatietherapie - Focus in gesprek met Emoties en Somatics (lichamelijke aandachtsplekken) - overzicht en inzicht op Zielsniveau  - hulp bij Levensvragen - blijvende Resultaten. U kunt zelf meer doen dan u misschien dacht. Wij bieden ook life-coaching consulten.

De therapie - een gestructureerd proces, clientgericht volgen met open vragen.

Regressietherapie is een  transpersoonlijke (psycho)therapie die gericht is op integratie en heelwording. Bevrijdend herbeleven van oude ervaringen maakt het mogelijk die eindelijk af te ronden. Dat geeft rust in lichaam en geest.
Reincarnatietherapie is dezelfde methodologische aanpak waarbij spontaan
opkomende ervaringen uit eerdere tijden serieus genomen worden. Aanvankelijk als diepte-psychotherapie ontstaan is het inmiddels een veel rijkere methode met een bredere gerichtheid: op lichaam en ziel. Het is een directe aanpak met veelbelovende resultaten. Vorige levens zijn ervaringen die niet afgerond zijn. Wanneer dat wel gebeurt, levert het direct veel energie op in het heden. Rust in het hoofd - mensen hoeven niet langer 'in het verleden te leven' en daardoor is activiteit en levenslust in het hier en nu vaak een logisch gevolg.

Regressie is teruggaan in de tijd naar datgene wat te maken heeft met de kwaal van nu. Oorzaken worden gevonden en kunnen met de inzichten van de persoonlijkheid van nu, worden herbeleefd, zodat de gevolgen zullen verdwijnen. teruggaan naar wat er precies gebeurde of naar de tijd voordat je een bepaalde handicap of kwaal ontwikkelde. Wat is er de oorzaak van? Dat wordt gevonden en doorgewerkt.

Reincarnatie is een fenomeen dat we tegenkomen bij het achterhalen van oorzaken van kwalen en aandoeningen in het heden. We blijken eerder op aarde te zijn geweest - hetzelfde 'ik' in een andere persoonlijkheid en andere hoedanigheid (man of vrouw, een andere huidskleur) en de ervaringen die wij daar niet hebben kunnen verwerken, werken na in het huidige leven. Het kan vreemd klinken, maar een vorig leven kan op het actuele moment in je leven een rol spelen. Geloven in reincarnatie is niet aan de orde: voor genezing of heling maakt dat niet uit. De ervaringen kunnen plaatsen en het verleden achter je laten is het belangrijkste. Onbegrepen lichamelijke klachten verdwijnen als hun verhaal is verteld en begrpepen.

In regressie-en reincarnatietherapie gebruiken we de vermogens van onze client: helder denken, logisch denken, durven zeggen wat je voelt en je lichamelijke gewaarwordingen benoemen. Tijdens dit geconcentreerde gesprek ontstaat er een spontane trance. Je bent geabsorbeerd bezig met je zelfonderzoek, onder leiding van de therapeut die open vragen aanreikt om het door jou opgegeven verzoek of probleem te ontwarren en op te lossen. Er wordt geen hypnose gebruikt, en wij gebruiken geen enkel medicijn. Inzichten komen uit de client zelf en samen met de begeleidend therapeut worden de ervaringen en het belang voor het heden doorgenomen. De resultaten zijn krachtig en blijvend. Mensen zijn van veel kwalen genezen. Sommigen genazen niet of niet direct maar ervoeren wel verbeteringen.

Regressietherapie heeft bewezen te kunnen helpen bij zeer veel ziekten, ook bij chronische ziekten als reuma en ook bij 'onbehandelbare' kwalen - maar het resultaat is afhankelijk van wat een client zelf kan bereiken: dezelfde methode bij meer mensen levert voor iedereen wat anders op, omdat wij volgen en niet bepalen, begeleiden en niet invullen, bevragen en niet met oplossingen kunnen komen, maar wel met goede vragen zodat je zelf die oplossingen vindt. Dat blijkt goed te werken.

Transpersoonlijk betekent: de persoonlijkheid omvattend en overstijgend. De persoonlijkheid van nu en van alle leeftijden in dit leven, plus de ervaringen die je eerder in andere tijden hebt opgedaan, zijn via je bewustzijn en het Zelf verbonden. Een ervaring als baby of in de vroege jeugd kan nog steeds ingrijpende gevolgen hebben in het leven van de volwassene, ook al ben je je daarvan niet bewust. Op een moment in je jeugd dat er iets ingrijpends is gebeurd, kwam een deel van jezelf je te hulp - je had opeens de kracht om door te gaan. Die extra kracht hoort ook bij jezelf, maar zat eerder misschien verdrongen of verborgen. Dit kan de ervaring uit een vorig leven zijn. De persoonlijkheid is opgebouwd uit deelpersoonlijkheden die hun eigen conclusies konden trekken over wat er ooit gebeurde. Met behulp van ons menselijke vermogen om met bewustzijn en helder verstand 'in jezelf te schouwen' kun je jezelf helen van oude wonden en traumata - letterlijk helen, want je haalt delen van je zelf terug uit de omstandigheden van vroeger, zodat ze hier en nu weer mee kunnen doen en tot rust komen. Dit is integratie. Een afgesplitst kinddeel hoeft niet langer op de uitkijk te zitten omdat het altijd bang is, het kan weer opgaan in de volwassene die het inmiddels geworden is. Dat geneest. Dit is maar een voorbeeld uit zeer veel helende ervaringen.
 

Bloemen
Ondersteun je proces met gezonde - natuurlijke - voeding: je lichaam zal je belonen.


Wat vreemd lijkt kan logisch blijken. Fysiek onbegrepen kwalen kunnen verdwijnen en je persoonlijkheid komt beter tot zijn recht. Hier en nu

Lees ook de informatie onder Transpersoonlijke Therapie - regressie is slechts een (belangrijk) onderdeel van het gehele proces.
een sessie is intens. U moet er echt de tijd voor nemen!

 

 
bottom