Transpersoonlijke Therapie

Regressie- en Reincarnatietherapie is een Transpersoonlijke therapie. Oorspronkelijk een psychotherapie die inmiddels zeer is verdiept en verbreed met geavanceerde technieken en uitgebreid met lichaamsgerichte focus en energetisch werk. Regressietherapie gebruikt ons gezonde verstand, de emoties die opkomen, de fysieke uitingen daarvan en de inzichten die je zelf aandraagt.
REGRESSIE is de methode - van de wens of de kwaal in het heden, vorsen we terug in de tijd. Regressie betekent hier: teruggaan naar de oorsprong achter een kwaal, teruggaan naar voordat de schade ontstond. Wat is je reactie daar en toen geweest? Hoe werkte dat door?
REINCARNATIE is deel van het paradigma - gebeurtenissen die als echt worden ervaren maar die niet in het huidige leven kunnen hebben plaatsgevonden, worden serieus genomen en hun informatie brengt later in de sessie duidelijkheid. De gevolgen van oude en vergeten zaken, die toch sluimerend aanwezig blijken en van invloed zijn in het heden, worden therapeutisch onderzocht.

Doel: Transformatie, verbetering of vermindering van kwalen, helen of genezen.
er zijn ook secundaire winsten zoals: opeens wel kunnen afvallen, of kunnen stoppen met roken of snoepen zonder dat dit probleem de aanleidng was voor therapie.

Wanneer doe je regressietherapie?
Bij een breed scala van aandoeningen en kwalen, lichamelijk zowel als psychisch. Bij chronische kwalen en ernstige ziekten kan regressietherapie verlichten, verbeteren en zelfs het herstel bespoedigen of voor heling zorgen. Het zelfonderzoek met RT geeft je inzichten in gedrag en patronen, mensen nemen daardoor zelf weer de leiding in hun leven. Ook voor kinderen met Levensvragen, voor Tieners met te veel zwaarte: Ontdek hoeveel je zelf kunt doen!

Regressietherapie is een proces van genezing, helderheid en inzicht krijgen in kwalen, ziekten, aandoeningenof storend gedrag. Belemmerdende gedachten kun je omzetten, kwalen genezen of verminderen niet zelden als gevolg van een goede sessie. Jeugdervaringen en prenatale ervaringen bljken ons bewustzijn tot een mentale strategie te kunnen aansporen: die verwijder je pas nadat je bewust bent van die oorzaken. Bevrijdend herbeleven is een kern in de therapeutische proces.

Onder Regressietherapie of transpersoonlijke therapie vallen o.a. de volgende onderdelen:

- het integrerend werken met innerlijke kinddelen. Jjeugdervaringen kunnen zo indringend zijn geweest
  dat een deel van de persoonlijkheid als het ware nog in die tijd 'vastzit'. Zelfs een mooie jeugd kan tot
  gevolg hebben dat je er blijvend naar terug verlangt - en dat maakt je minder aanwezig in het heden.
- verheldering over oorzaken van ziekten in de familie en verwerking van vastgezette emoties
  bij veel kwalen of ziekten maar ook bij storend gedrag of remmingen vinden we (mede-)oorzaken in de
  familieliljn. Opvallend is dat bij reuma, COD en allerlei allergische reacties, als ook artrose veelvuldig
  aspecten ven transgenerationele overdracht een rol spelen.
- fysiek opgeslagen ladingen bevragen en alsnog verwerken en verwijderen
  het lichaam vertelt op zijn eigen wijze waar het aan schort of waar je op moet richten: de pijn of kwaal.
- het integrerend werken met teruggevonden zielendelen of persoonlijkheidsdelen uit andere tijden
- het terugvinden van verloren krachten in de zin van: zelfvertrouwen, durf, helderheid of talenten en vermogens
- het zogenaamde 'spirit release-' werk. Overleden dierbaren kunnen op een bepaalde wijze nog 'in ons systeem' aanwezig zijn.
- het bevrijden en verwijderen van intrusies, introjecties in onze opvattingen over onszelf
- niet-eigen incorporaties verwijderen. Op momenten van zwakte of ziekte of bij ongelukken neigen wij naar het in ons opnemen van invloeden uit de omgeving. dit kan gebeuren bij kindermishandeling (de boosheid van de ouder zit 'in' het kind) of bij operaties en ongelukken.

Speciale onderdelen zijn de energetische 'chirurgie' - het aanpakken van brede problemen in de Focus van Core Issue: de kern - bevrijden van aanhechtingen en omgevinsinvloeden - en nog veel meer.

Methode en aanpak: PRAKTISCH
U vertelt waarvoor u komt en vult een intakeformulier in. Uw verzoek wordt de kern van het proces, per sessie maken we een 'contract'. De therapeut begeleidt en focustt. Inzichten leiden tot begrip en verwerking. Catharsis is een loutering, ontlading van wat vastgehouden was (mentaal) en letterlijk in het lichaam was opgeslagen (fysiek). Ervaringen worden nabesproken. Clienten gebruiken hun volle menselijke vermogens van intuitie, gevoel, lichaamsinformatie en gezond verstand. Frequentie: variabel, afhankelijk van de intensiteit en de aard van het probleem. Veelal tussen 3 en 10 sessies van 2,5 uur en na een paar maanden wellicht nog een of twee, omdat mensen hebben gemerkt dat het hen goed geholpen heeft komt men later ook voor andere zaken.

Prijsindicatie: 60 euro per uur. U krijgt een rekening mee, BTW is daarbij verplicht.

Ziektenkostenverzekeraars vergoeden de therapie geheel, gedeeltelijk of helemaal niet. Vraagt u dat zelf even na? Kijk hiervoor op de lijst van de Beroepsvereniging www.reincarnatietherapie.nl

Kwaliteit en Ervaring:
De Oprichter van IPARRT, Marion Boon, is een ervaren en deskundig therapeut. Zij werkt als docent bij Tasso  www.tasso.nl en geeft trainingen in meer talen, o.a. via  Tasso international. Zij ontwerpt trainingen en ontwikkelt technieken.  Zij houdt een kleine praktijk aan huis. Alleen op afspraak, consulten in meer talen mogelijk.
 

 
bottom