Privacyverklaring

IPARRT PRACTICE international
 praktijk voor Transpersoonlijke consulten regressie- en reïncarnatietherapie

en Marion Boon, Regressietherapeut

 

Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
IPARRT PRAKTIJK verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Persoonlijke situatie

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

IPARRT Praktijkverwerkt alleen gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
IPARRT praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten (afspraken) en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een eventuele nieuwsbrief

 

Hoe lang we gegevens bewaren
IPARRT praktijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: alleen wat wettelijk noodzakelijk is.

 

Delen met anderen – gebeurt als regel niet.

IPARRT praktijkdeelt uw gegevens niet met derden. Wij zullen alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en alleen met uw toestemming, gegevens verstrekken. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken (onze boekhouder of accountant), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IPARRT praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
In kaart brengen websitebezoek

IPARRT praktijk en Mensics instituuthebben een website. Daarop kunnen cookies gebruikt worden. (voorbeeld: functionele, analytische en tracking cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mjbboon@hotmail.comof ander op de website aangegeven emailadres. IPARRT praktijkzal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

IPARRT praktijkneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De aantekeningen van sessies en uw intakeformulier, worden in een afgesloten archiefkast bewaard. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u denkt dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mjbboon@hotmail.comof ander op de website aangegeven emailadres.

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Marion Boon of IPARRT praktijk,
kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                  Rijksstraatweg 242
Postcode en plaats:                          3223KE Hellevoetsluis
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  HR 243094080000
Telefoonnummer                           0181 322050 (met antwoordapparaat)
E-mailadres:                                      mjbboon@hotmail.com of volgens website

NB. Vanwege trainingen en retraites is de privé praktijk inmiddels een kleine praktijk. Ik werk volgens richtlijnen van NVRT en EARTh beroepsverenigingen. Als u contact opneemt, houd u er rekening mee dat er weinig plaats is. Bij spoed: kijk svp op tasso.nl of de NVRT website voor een collega in de buurt, die sneller plaats voor u heeft. Dank u wel. Eventuele persoonlijke gegevens van eerdere sessie worden niet door IPARRT/Marion Boon aan andere collega’s verstrekt.

 
bottom