Scholen

De tijden veranderen, en de mensen veranderen met hen (Herakleitos)


Wij bieden: lessen, interactief en Workshops voor groepen.
Waar gaan ze over?
over mens zijn, over groeien, over het durven bevragen van de opvattingen over jezelf, je plaats, de samenleving en de kracht van de verandering.
Over mogelijkheden en over je eigen toekomst. In de samenleving en in de wereld. Hier en nu.

"Dynamische antropologie" voor klassikaal onderwijs.
Wat is een mens? Wat en wie ben je eigenljik - en welke verantwoordelijkheden nemen mensen vanzelfsprekend? Interactie en creatie als menselijke kenmerken.

Scholen zullen klantgerichter moeten opereren, luisteren naar de leerlingen en hun tijd.
Dat kan vreemd klinken, maar dat is wel de toekomst!
IPARRT biedt: voorlichting voor scholieren en voorlichting voor leraren.
Speciale programma's zijn de prettige lessen van een uur per keer onder de naam: Dynamische antropologie. Verder is er een filosofisch historische aanpak onder de naam "over mensbeelden en levenswaarden" een filosofische uitnodiging tot reflectie over (on-)zingeving door de eeuwen heen - en de staat van zijn anno nu. Voor jongeren die zichzelf willen leren kennen. Mede gericht op hen die in een impasse zitten - het leven niet kunnen 'pakken' of geen zin hebben verder te gaan.
Voor leerkrachten die een breed kader van achtergronden willen aanreiken en willen aanzetten tot verantwoordelijkheid nemen in het heden.

voor

Praktische aanpak:

* IPARRT komt lezingen geven - in uw rooster voor Humanistiek, Filosofie, Praktische lessen om Gelukkiger te zijn. interactief lesprogramma voor Reflectie op het Zijn en het Leven-in-Praktijk.
* Leerkrachten komen zelf voor een individueel cosult of traject
* de School bestelt een op maat gemaakte ART Workshop - voor de leerlingen
* de School biedt een op maat gemaakt Traject voor Leerkrachten (tegen burnout- zie onder)
Dit loont voor de school en allen die er werken of vertoeven, want de sfeer verbetert meestal aanzienlijk en per direct.

Wij hebben - wederom i.s.m. MENSICS instituut - een praktische workshop voor Leerkrachten, tegen dreigende burnout en energieverlies in het algemeen. Leerkrachten worden te zeer belast en door het systeem 'geleefd'. Vindt de kracht van de Leerkracht terug en verfrissing is een feit. Fit op de Rit workshop. Proefgedraaid met professionele leerkrachten.

 
bottom