Jongeren

Wat wil ik met mijn leven? Wat is mijn doel?
Om te weten wat je wilt, moet je worden wie je bent.


De samenleving vraagt aan jongeren: Wat wil je worden? Wat ga je doen met je leven?
Maar we zouden hen moeten stimuleren om te worden wie ze al zijn, om te ontdekken wat zij kunnen, willen, en waar ze warm voor lopen. In plaats van de jonge mensen in onze samenleving te steunen en hen te tonen hoe zij hun eigen weg kunnen vinden, worden zij vaak juist belemmerd. Zo gaat een jong mens aan zichzelf twijfelen. Zo raakt iemand zijn levensmotivatie kwijt. En waarom? Hoofdzakelijk omdat de oudere generatie het zelf niet weet en het blijkbaar niet kan overbrengen!

voor jonge mensen van 16 - 23 jaar - een succesformule door MENSICS instituut
in samenwerking met IPARRT: van passief naar actief, van uitzichtloos naar inzicht en daadkracht.
 
"De jeugd" wordt volgestopt met (vaak verouderde of politiek gekleurde) informatie waar zij helemaal niets mee kan en het nut niet van inziet. De televisie biedt een nep-voorbeeld van onbereikbare idolen in een namaakwereld vol uiterlijke schijn. Daar kunnen ze niets mee. Gelukkig maar!
Jonge mensen zijn de toekomst en die toekomst moet niet zo worden als het verleden.
NU jezelf tezijn en je leven richting te geven, dat is de Kunst.

IPARRT luistert naar de persoon. Ook als die minderjarig is. Ook als die 'in de knoop zit' of een etiket heeft gekregen als ' ADHD', 'probleemkind', of andere onbruikbare benamingen - die lijken te zeggen dat je daarmee moet leven - en dat is echt niet zo.

Wat doet IPARRT voor jonge mensen?
In workshops van groepjes wordt een ' ontdekkingsreis naar jezelf' ondernomen. Daar ontdek je je eigen talenten en maak je van je zwakte een kracht. DAT KAN namelijk!

We hebben een speciale workshop voor jongens en jonge mannen, Keuze: 1 of meer dagen. Omdat onze samenleving verlokkingen kent en voorbeelden biedt die niet opbouwen maar afbreken, omdat onze samenleving tieners niet in hun waarde zet, maar wel grote verwachtingen laat voelen, terwijl juist deze leeftijdsgroep ACTIEF moet willen zijn, iets wil DOEN. Er zijn te veel jonge mensen die twijfelen aan zichzelf en aan hun vermogens, aan de kansen en aan de wereld. IPARRT wil het beeld aanvullen met de andere kant van het leven: Je eigen inbreng en de eigen houding tegenover alles en jezelf. Het geeft rust als je jezelf kent en als je de kracht vindt om te kiezen.

We bieden een speciale workshop voor meisjes en jonge vrouwen. Keuze: 1 dag of meer dagen
Omdat er zoveel meer van het leven is te maken als je jezelf kent. Zekerheid en vertrouwen vinden, NU en HIER, maakt de rest van je leven zoveel makkelijker. niet de uiterljike focus, maar de innerlijke rijkdom van jezelf leren kennen: DAT ben je waard! - niet die shampoo of dat product van de televisie-reclame, maar jezelf als mens, als persoon! Ga niet mee in de onderschatting van de persoon door een maatschappij van nep-glitter en namaak goud: de goudmijn ben jezelf: wordt jezelf!

Kinderen krijgen veelvuldig te horen en te voelen dat zij 'nog' niet zover zijn, tieners worden aan drank en drugs overgelaten zonder echte informatie te krijgen over wie ze zijn - maar in vroegere tijden en bij natuurvolken, zijn het juist de mensen van deze jonge leeftijd waar de hele groep zijn hoop op vestigt. De jongen van nu is de krijger van morgen. Hij verdedigt de hele groep als het moet. Het meisje van nu is de vrouw van morgen: zij biedt een basis en een band aan haar omgeving. En er is meer.
De gevoelens en inzichten van juist jonge mensen veranderen de wereld!
Dat moet niet afstompen: dat moet je juist laten opbloeien. Vernieuwing is verjonging immers!

Onder leiding van iparrt-trainers ondernemen we niet alleen een ontdekkingsreis in je eigen verleden (krachten terugvinden die je verloor of achterliet in jeugd en in vorige levens) maar ook in de natuur. We gaan niet in de schoolbanken zitten, we praten en wandelen, lopen en zitten, liggen in een hut en zijn actief buiten met speciale onderdelen, waarbij we steeds in kleine groepen optrekken.

Als tegenhanger voor alle grote verwachtingen en vaak negatieve 'input' uit de samenleving, willen wij je graag laten ervaren dat er veel meer is, dat het nooit te laat is om voor jezelf te kiezen, dat dat ook echt kan, en dat jezelf je grootste vriend bent!

Wij zullen je in een aantal workshops - en als je dat wil in de persoonsgerichte aanpak (die heet individuele therapie of counseling, maar is NIET een standaard psychologische aanpak!), laten ondervinden dat er veel meer is dat jij zelf kunt doen en dat je nog leuk vindt ook! vraag om meer informatie. Bel of schrijf ons. Of email. Meer over jongeren en hun mogelijkheden vind je op de MENSICS site, bij FASE & FIT workshops.

voor jonge mensen van 16 - 23 jaar - een succesformule. in samenwerking met IPARRT:
van passief naar actief, van uitzichtloos naar inzicht en daadkracht. omdat je NU leeft.
 

 
bottom